„ВАНГЕЛОВИ СТРОЙ“ ООД

„ВАНГЕЛОВИ СТРОЙ“ ООД е българска строителна компания специализирана в: строителство, довършителни работи, реконструкции и модернизации на сгради.

 

Фирмата е на пазара от 2015г. и е обединила опита и знанието на млади специалисти от водещи строителни фирми в същия пазарен сектор. В работата си съчетаваме знания, младост, иновативност, креативност и експертност. Основната ни цел е качеството и вниманието към всеки детайл, затова се развиваме непрекъснато, налагайки се на пазара.

Ние уважаваме нашите клиенти и се стремим към непрекъснато усъвършенстване. Отворени сме за новите техники и технологии в бранша.

 

Нашата компания се стреми да отговори на всички нужди на клиентите, както и на бизнес партньорите ни по отношение на доставка, дизайн и ценообразуване. Считаме горните точки за наши ключови фактори.

 

- Предлагаме един комплексен и завършен продукт, чрез осъществяване на коплексна услуга:

- Изграждане на груб строеж високо и ниско строителство

- Външна изолация, саниране на сгради и вентилируеми фасади

- Изграждане на ВиК

- Изграждане на електрически инсталации

- Довършителни работи

- Площни обекти, алей, паркове, градини.

- Монтаж на съоръжения и конструкции.

- Управление на целия строителен процес

- Гаранционно обслужване

 

 

 

„ВАНГЕЛОВИ СТРОЙ“ ООД е вписана в Централен професионален регистър на строителя с Удостоверения № I - TV 019832, № II - TV 005851, № IV - TV 009437, № V - TV 013830

Фирма „Вангелови Строй” ООД изпълнява Проект „Подкрепа за развитие на „ВАНГЕЛОВИ СТРОЙ“ ООД гр. Лом“, по сключен ДБФП № BG06RDNP001-19.109-0004-C02, процедура BG06RDNP001-19.109, МИГ-ЛОМ Мярка 3-6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности", Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 

Обща стойност на проекта- 103 358.09 лева

 

Безвъзмездна финансова помощ – 75%, от които 90% Европейско финансиране, 10 % Национално финансиране.

Срок на изпълнение – 24 месеца

 

Проектното предложение предвижда закупуване на нова строителна техника и оборудване, за дейността на „ВАНГЕЛОВИ СТРОЙ“ ООД. Конкретната инвестиция е свързана с оборудване, което не само да придаде нов облик на фирмата, но и да бъде разширен пакета от услуги, които тя предлага на пазара. Изпълнението на дейностите по проекта ще осигурят и допълнителни работни места в условията на европейските стандарти по време на изпълнение на новия вид поръчки на строителните обекти. Реализацията на проекта ще осигури повишаване на предлаганото качество на услугите, намаляване на производствените разходи, подобряване и оптимизиране приходите от строителната дейност, разкриване на нови работни места.

 

 

ЗА НАС

Всички права запазени.

Работно време

 

понеделник - петък

8:30ч. - 17:30ч.

 

Почивни дни:

събота и неделя